نکاتی در مورد بارداری و زنان
یکشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1387
نظر مراجع تقلید در رابطه با تنظیم خانواده در کشور ایران

“”تنظیم خانواده خصوصاً در این روزها از واجبات مسلمانان است “”

آیه ا… العظمی حسن صانعی:


    مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند و این حقیقت و اساس اسلام است.
    ایشان ضمن محکوم کردن کسانی که بذر نفاق را در میان جامعه می پاشند می فرمایند: بزرگترین بذر و دانه نفاق بذر تحجر و جمود فکری است که روی بعضی ظواهر اسلام پاشیده می شود و موجب از بین رفتن رشد و تعالی اسلام می گردد.
    

چطـــــور بعضی از مسلمانان می گویند که محدودیت نسل و تنظیم خانواده حرام است؟ زمانی که پدر می بینید کمی خانواده باعث رشــد و تقویت خانواده می شود چطور حرام است.


حضرت آیه ا… صانعی در مورد محدود نمودن نسل فرمودند:
ما دلیلی بر حرمت تحدید نسل نداریم، چرا که منع و حرمت نیاز به دلیل دارد اما اصل اباحه نیاز به دلیل ندارد و باید کسانی که قایلند تنظیم نسل حرام است جواب بدهند و دلیل اقامه کنند. علاوه بر اینکه عسروحرج (سختی و دشواری) و مشقتی که تکثیر نسل به همراه دارد خود بهترین و قویترین دلیل بر محدود نمودن نسل است، زیرا در شرایط فعلی که زیادی جمعیت موجب ذلت و ضربه به جامعه مسلمین است و باعث می شود جامعة مسلمین عزّت خود را از دست بدهد چگونه می توان گفت که تحدید نسل حرام است.


    مـــردم و عقل به این رسیده اند که ازدیاد جمعیت باعث فقر مادی و علم است و موجب اعتیاد موادمخدر و … می شود.
    زیادی که خیری در آن نیست و عزتی برای مسلمین در بر ندارد چرا؟
    بنده با کمی جمعیت موافق هستم و از اول ازدواج آن را توصیه می کنم.

     لذا اگر کسی بداند که در شرایط فعلی زیادی جمعیت موجب ذلت مسلمین است و اقدام به این کار بکند به جامعه مسلمین ضرر رسانده و ضامن ضررهای وارده خواهد بود، چرا که «لا ضَرُرَ وَ لاضِرارُ فِی الْاٍسْلام» بنابراین محدود نمودن نسل بشر به دلیل اخبار عزل و روش جلوگیری و همچنین به حکم اصل حلال بودن و به حکم نفی حرج و مشقت حلال می شود.
    چه بسا ساعتی شهوت که موجب تأسف زیاد می شود. و رعایت تنظیم خانواده به حکم عقل و سنت مشروع است چون باعث عزت اســـت و خداوند نمی خواهد که مردم در مشقّت باشند و خواهان یسر (راحتی ) است و نه خواهان سختی.
معظم له در مورد سقط جنین چنین فرمودند:

 سقط جنین مطلقاً حرام است بلکه حتی در صورت شک هم جایز نیست یعنی با انعقاد نطفه و یا بسته شدن حیض (قطع قاعدگی ) هم نمی توان با خوردن دارو و یا غیر آن چنین کاری کرد و این حکم هر چند خلاف قواعد است، لکن منصوص است و صحیحه رفاعه بر آن دلالت دارد لکن برای رفع خطر از مادر با توجه به نظر کارشناسی و حرج غیر قابل تحمل در فرض عدم و لوج روح نمی توان گفت حرام است و قاعـــــده نفی حرج رافع حرمت می باشد.


آیه ا… العظمی ناصر مکارم شیرازی:

ما معتقدیم که تنظیم خانواده خصوصاً در این روزها از واجبات مسلمانان است و تنظیــــم خانواده را اثرگذار می دانیم. شکی نیست که اسلام می گوید جماعات اسلامی باید عزیز باشد و اگر تنظیم خانواده نباشد خلاف عزت است چون مرض، جهل و فقر خانواده را باعث می شود و این یعنی زمین گیر شدن خانواده. خدا از این که دارای خانواده سالم، صحیح و بدون مرض باشیم ما را عزیز می داند.

می دانیم که رسول الله (ص) فرموده: تناکحوا تناسلوا نحن نباهی بکم الامم. آیا رسول الله می خواهد با خانواده مریض و جاهل مباهات کند؟ خیر اگر خانواده مریض و جاهل باشد، رسـول الله چنین خانواده ای را نمی خواهد.
از سوی دیگر می گویم کمیت و کیفیت بدیهی است. در زمان ما کیفیت مهم است نه کمیت. اسراییل ملت کمی است ولکن دارای استعدادهایی است که در مقابل ایستاده. اگر جامعه ای داشته باشیم که دارای علما، متدینین و فقها باشند این مایه عزت اسلام است.
در سرزمین های اشغال شده هدف از تنظیم خانواده بحث کثرت عدد است، لذا این واجب است که در این شرایط کثرت عدد داشته باشیم چون کثرت عدد در آن ظرف مایه قدرت اسلام است. اما در غیر این شرایط اگر کثرت عدد سبب ضعف خانواده باشد، پس تنظیم خانواده نه از طریق سقط جنین یا غیر شرعی بلکه از طریق شرعی موافق کتاب و سنت می باشد و گاهی زمان عوض می شود و فتوا تغییر می کند شاید در زمانی کثرت عدد باید باشد.
الان تنظیم خانواده باید باشد تا بتوانیم فرهنگ اسلامی و فقر را کنترل کنیم و نتیجه این فتوا ثمربخش بوده و در ایران اجرا می شود. شکی نیست که مسلمانان می توانند جامع کلام باشند نه فقط در مسایل عقیدتی بلکه در جمیع جهات.
در مورد بچه دار شدن یا نشدن: اگر زوج و زوجه هر دو موافق بچه دار نشدن باشند ممکن است و اگر زوجه بتواند به حالت اول یعنی بچه دار شدن برگردد باز هم مانعی نیست و اگر غیر از موارد فوق باشد خطر بزرگی است چون باعث اختلاف است.